Οι διακοπές θα μπορούσαν να παρατείνουν τη ζωή;


Οι διακοπές ενδεχομένως παρατείνουν τη ζωή

 

Οι διακοπές θα μπορούσαν να παρατείνουν τη ζωή. Αυτό προκύπτει από έρευνα που διήρκεσε 40 χρόνια και παρουσιάστηκε στο συνέδριο ESC.

Ο καθηγητής Timo Strandberg, του University of Helsinki, δήλωσε ότι δεν θα πρέπει να πιστεύει κάποιος ότι ο κατά τα άλλα υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να αναπληρώσει τη σκληρή εργασία και την έλλειψη διακοπών.

Οι διακοπές μπορεί να είναι καλός τρόπος ανακούφισης από το στρες.

Η έρευνα έγινε σε 1.222 μεσήλικες άντρες (στελέχη) που γεννήθηκαν μεταξύ 1919 – 1934 και επιλέχτηκαν για την έρευνα το1974 και 1975. Οι συμμετέχοντες είχαν τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο (κάπνισμα, υπέρταση, υψηλή χοληστερόλη, αντίσταση στη γλυκόζη, υπερβάλλον βάρος και αυξημένα τριγλυκερίδια).

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδα ελέγχου (610 άντρες) ή ομάδα παρέμβασης (612 άντρες) για 5 χρόνια.

Η ομάδα παρέμβασης λάμβανε συμβουλές κάθε 4 μήνες για να κάνει αερόβια άσκηση, να τρέφεται υγιεινά και να διακόψει το κάπνισμα.

Όταν οι συμβουλές για την υγεία μόνες δεν ήταν αποτελεσματικές, οι άντρες στην ομάδα παρέμβασης επίσης λάμβαναν φάρμακα για τη μείωση της υπέρτασης και των λιπιδίων. Οι άντρες στην ομάδα ελέγχου έλαβαν τη συνήθη περίθαλψη.

Ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου μειώθηκε κατά 46% στην ομάδα παρέμβασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου στο τέλος της έρευνας. Ωστόσο, στη διάρκεια 15 ετών από το 1989, υπήρξαν περισσότεροι θάνατοι στην ομάδα παρέμβασης έναντι της ομάδας ελέγχου.

Η ανάλυση επέκτεινε την παρακολούθηση της θνησιμότητας στα 40 χρόνια (2014) και εξέτασε στοιχεία για την ποσότητα εργασίας, ύπνου και διακοπών.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το ποσοστό θνησιμότητας ήταν σταθερά υψηλότερο στην ομάδα παρέμβασης σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου μέχρι το 2004. Τα ποσοστά θνησιμότητας ήταν τα ίδια στις 2 ομάδες μεταξύ 2004 και 2014.

 

Μικρότερης διάρκειας διακοπές συνδέονταν με επιπλέον θανάτους στην ομάδα παρέμβασης. Σε αυτήν, οι άντρες που έκαναν 3 εβδομάδες διακοπές ή λιγότερο, το χρόνο, είχαν 37% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου το διάστημα 1974-2004 σε σχέση με όσους έκαναν παραπάνω από 3 εβδομάδες διακοπές. Ο χρόνος διακοπών δεν είχε επίδραση στον κίνδυνο θνησιμότητας στην ομάδα ελέγχου.

Ο Καθηγητής είπε ότι η βλάβη που προκαλείται από τον εντατικό τρόπο ζωής συγκεντρώθηκε σε υποομάδα ανθρώπων με βραχύτερης διάρκειας ετήσιες διακοπές.

Στην έρευνα, άντρες με λιγότερες διακοπές εργάζονταν περισσότερο και κοιμόνταν λιγότερο σε σχέση με όσους πήγαιναν διακοπές περισσότερες ημέρες.

Αυτός ο στρεσόγονος τρόπος ζωής μπορεί να έχει υπερκεράσει οποιοδήποτε όφελος της παρέμβασης. Πιστεύει ο καθηγητής, ότι η παρέμβαση καθαυτή μπορεί επίσης ενδεχομένως να είχε αρνητική ψυχολογική επίδραση σε αυτούς τους άντρες προσθέτοντας άγχος στη ζωή τους.

Ο Strandberg σημείωσε ότι το stress management δεν ήταν μέρος της προληπτικής ιατρικής το 1970 αλλά τώρα συνιστάται για ανθρώπους με κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Επιπλέον, τώρα υπάρχουν πιο αποτελεσματικά φάρμακα για τη μείωση των λιπιδίων και της αρτηριακής πίεσης.

Ο ερευνητής καταλήγει ότι τα αποτελέσματα δεν δείχνουν ότι η εκπαίδευση σε θέματα υγείας είναι επιβλαβής, αλλά υποδεικνύουν ότι η μείωση του στρες είναι απαραίτητο μέρος των προγραμμάτων που στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου. Συμβουλές για τον τρόπο ζωής θα πρέπει να συνδυάζονται σοφά με την αγωγή με τα σύγχρονα φάρμακα για την πρόληψη καρδιαγγειακών γεγονότων σε ανθρώπους υψηλού κινδύνου.